Alle bestellingen die via uw geregistreerde online account zijn gedaan, zijn toegankelijk via het inloggedeelte van onze pagina. Ga naar “Mijn account”, en vink het tabblad “Mijn bestellingen” aan voor uw eerdere aankopen. Bestellingen die als gast of via PayPal Express zijn gedaan, worden niet weergegeven in uw klantaccount.

 

Zelf een vraag stellen?
Vragen?